torsdag 22 juli 2021

Garaget

Jun.-21. Dörren till garaget såg väldigt skabbig ut och dessutom har jag saknat nyckel till låset, så jag har aldrig kunnat låsa upp den utifrån.


Jun.-21. Här har jag bytt låscylinder och även monterat ett hänglåsöverfall. Alla skador i dörren lagades med lim och träplugg och spacklades sedan.


Jun.-21. Och efter ett lager grundfärg och två lager vit täckfärg blev det så här tjusigt!


Jun.-21. Dörrarna till vedboden har sett sina bättre dagar. Först funderade jag på att bygga nya men kom fram till att köra utan. Det blir så mycket enklare när man ska in i vedboden och jag förvarar inget av större värde där inne.


Jun.-21. Så jag började med att plocka bort den ena dörren, kapade den i tre delar och slängde delarna på brasan. En dörr återstår.


Jul.-21. Båda dörrarna är nu borta och ligger i delar på höstbrasan.


Jul.-21. Plinten i ena hörnet hade vikt sig...


Jul.-21. ...så jag grävde ner en solid sten bredvid. Kanske ingen permanent lösning men det får duga så länge.


Jul.-21. Och här har jag börjat det mödosamma arbetet med att skrapa bort gammal färg. Detta är långsidan på den gamla vedboden som fortsättningsvis endast kommer att användas som släpvagnsgarage och förråd.


Jul.-21. Skrapat en bit och grundmålat.

Jul.-21. Och ytterligare en bit.


Jul.-21. Mycket effektiva verktyg för att få bort gammal färg, en roterande stålborste och en kniv.


Jul.-21. Efter skrapning blir väggen i det närmaste färglös.


Jul.-21. Den övre delen av väggen behöver jag inte skrapa och grundmåla då det jobbet gjordes för något år sedan när jag bytte takstolar.

2 kommentarer: